Przeskocz do treści

Witamy!

W ostatnim czasie zauważamy rosnące zainteresowanie polskich nauczycieli metodą WebQuest. Mamy nadzieję, że nie jest to jedynie chwilowa moda, lecz bardziej oznaka pewnego zmęczenia narzuconym przez system oświaty sposobem przekazywania wiedzy, encyklopedyzmem, ale i osobistymi poszukiwaniami nauczycieli metod pracy, które są dla uczniów atrakcyjne, pozwalają wykorzystać ich zainteresowania internetem i urządzeniami komputerowymi, a także motywują ich do poszukiwania, myślenia i działania.

Oddajemy Państwu pięć webquestów, opracowanych w ramach projektu „Fundusze dla Polski 3 – Interaktywna mapa przemian” (dostępne na belce wyżej). Zostały one pomyślane jako narzędzia wspierające prace nauczycieli omawiających zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym Polski i finansowaniem przemian w naszym kraju ze środków unijnych (w latach 2007-2013). Chcemy poprzez ich realizację pokazać miejsca, obiekty czy instytucje, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a także korzyści, jakie przyniosły różnym środowiskom: lokalnym, społecznościowym, mieszkańcom aglomeracji, a także naukowcom, uczniom, turystom, przedsiębiorcom… Dzięki współfinansowaniu różnych inicjatyw ze środków europejskich mogły przecież powstać na przykład nowe drogi, innowacyjne produkty i usługi czy projekty szkoleniowe.

Mamy nadzieję, że przygotowane tu webquesty nie tylko zwiększą wiedzę uczniów dotyczącą wykorzystania dotacji unijnych w Polsce, ale także wzmogą chęć „wytropienia” podobnych inwestycji w ich bliższym lub dalszym otoczeniu.

Zapraszamy również na stronę www.mapaprzemian.pl, na której umieściliśmy multimedialny pakiet dydaktyczny dla nauczycieli.

Stopka FE

Reklamy